FOOS-SHOP.LV garantē, ja kādā no citiem interneta veikaliem atradīesiet preci, kas ir lētāka nekā FOOS-SHOP, tad mēs parūpēsimies lai mūsu cena būtu vēl zemāka, jums ir tikai jānosūta mums links ar vēlamo preci kur tā atrodas*

*Produktam citā vietnē ir jābūt identiskam un pieejamam, kā arī cenu salīdzinājums tiek veikts iekļaujot piegādes izmaksas. Šī cenu garantija ir attiecināma tikai uz Baltijas valstīm (Latviju, Lietuvu, Igauniju)